Pelargonia

Przygotowanie uprawy

Stoły i powierzchnie uprawowe wydezynfekować np. Menno Florades forte 0,3 % (preparat dostępny w Niemczech, Holandii lub za pośrednictwem firmy Brinkmann Polska).
• Przy uprawie na matach (przed rozstawieniem doniczek) dokładnie je przepłukać i jeśli to możliwe wydezynfekować np. Menno Florades forte 2,0-3,0 %
Z preparatów dostępnych w Polsce można zastosować:
• Agrigerm 2000 SC w stężeniu 1,0 – 2,0%
• Trisep 210 SL, przy dezynfekcji dużych powierzchni – 1,0% (100 ml na 10 l wody) do dezynfekcji doniczek – moczyć przez 0,5 – 1h w 2,0% roztworze do dezynfekcji podłoża – 0,5% roztwór
• Ziemię do uprawy przeparować lub poddać dezynfekcji chemicznej (w sytuacji, gdy przygotowuje się ją we własnym zakresie).
Basamid 97 GR – środek w formie granulatu, stosowany do odkażania podłoża, do zwalczania nicieni i innych szkodników glebowych – 60 g/m2 lub 200-250g/m3

Uwaga! Środek nie rozkłada się w temperaturach niższych niż 10°C. Nie stosować preparatu na jesień. W temperaturach około 20°C środek rozkłada się w ciągu 1.5 – 2tyg. Natomiast w temperaturze 10 - 15°C trwa to już blisko 5 tygodni. Przed rozpoczęciem uprawy należy wykonać test rzeżuchowy na obecność pozostałości preparatu.

Bardzo korzystne efekty w ograniczeniu występowania chorób w obiektach przeznaczonych pod uprawę przynosi zabieg wapnowania tj. zlewania powierzchni poziomych (przejść, miejsc pod stołami, zagonami) roztworem wapna budowlanego (unikać kontaktu roztworu wapna z elementami aluminiowymi szklarni, tuneli) oraz wykorzystanie mat przy wejściach nasączonych podchlorynem sodu.

Substrat i nawożenie

Wskazane są gotowe substraty na bazie torfu wysokiego.
Przy samodzielnym przygotowaniu substratów należy zwracać uwagę by na początku uprawy zawartości składników pokarmowych w 1 dm3 podłoża kształtowały się na poziomie około:
• 150 mg N
• 100 mg P2O5
• 100 mg K20
• 50 mg MgO.

Firma Dummen Red Fox podaje lekko zwiększone zawartości składników:
150-200 mg N
120-150 mg P2O5
150-200 mg K20
50-70 mg MgO. • Zawartość glinki w podłożu może wahać się w zakresie od 15 do 30 % (optimum to 15-20%) - gwarantuje to obecność kompleksu sorpcyjnego i ułatwia uprawę.
• Często spotykanym błędem uprawowym jest stosowanie zbyt ciężkich podłoży i mieszanin ziemi zawierających dużo części mineralnych. Uprawa w takich podłożach jest kłopotliwa, rośliny często chorują i rzadko osiągają pełnię walorów dekoracyjnych. Zastosowanie glinki będzie nie tylko poprawiało warunki powietrzno-wodne ale również poprawi stabilność doniczki. Zastosowanie glinki, powoduje jednak znaczny wzrost kosztów podłoża.
• pH na poziomie 5,5 do 6,2
• 7-10 dni po posadzeniu rozpocząć nawożenie najlepiej z każdym podlewaniem ( fertygacja) dając 0,1-0,15 % roztwór wieloskładnikowego nawozu o równych proporcjach. Od pokazania się paków do końca uprawy zwiększyć zawartość K
• Po otrzymaniu sadzonek jeżeli doszło do przesuszenia bryłki korzeniowej przed posadzeniem należy ją dobrze namoczyć

Uszczykiwanie

• Pelargonie Red Fox są z natury zwarte i niskie oraz dobrze się krzewią, zatem nie wymagają zabiegów uszczykiwania.
• W wielu zakładach pelargonie bluszczolistne są regularnie uszczykiwane ( poza odmianami z grupy Decora - aczkolwiek jest do dopuszczalne) • Uszczykuje się zazwyczaj 14 –21 dni po sadzeniu.
• Po połowie marca nie należy już uszczykiwać.
• Uwaga! zabieg uszczykiwania powoduje co najmniej 2 tygodniowe opóźnienie w kwitnieniu.

Temperatury

• Pelargonie tolerują szeroki zakres temperatur. Istnieje jednak zakres optymalny, przy którym wzrost jest najszybszy, a rośliny zachowują właściwy pokrój.
• Najszybsze ukorzenianie roślin przebiega w temperaturze 18 – 20 °C
• Przez większą część uprawy temperatura średnia dnia powinna wynosić 16 °C
• Szybki wzrost i przyspieszenie uprawy można uzyskać przez kombinację wysokiej temperatury dnia i niskiej nocy np. 20/12 lub 18/14 °C. Takie traktowanie przyspiesza wzrost i zwiększa obfitość kwitnienia bez wpływu na jego wczesność
• Godny polecenia jest odwrócony Diff (temperatura dnia niższa niż nocy). Prowadzi do zwartego wzrostu i w uprawie pelargonii przynosi dobre efekty ( po przekorzenieniu się roślin temperaturę dnia utrzymujemy na poziomie 12-14 °C, a nocą 17 °C przy zastosowaniu ekranów).

Światło

• Pelargonie należą do roślin reagujących na sumę naświetlenia.
• Wzrost i kwitnienie nabierają znacznego przyspieszenia przy silnym nasłonecznieniu wiosną .
• Należy zwrócić uwagę by dopasować pozostałe czynniki uprawowe do ( nawożenie i temperaturę ) do rosnącego nasłonecznienia.
• Pelargonie rozpoczynają asymilację przy 2000 lux.
• Optymalne nasłonecznienie to 28 000 lux.
• Natężenie powyżej 35 000 lux zaczyna oddziaływać lekko negatywnie (połowa marca, należy ograniczać dostęp światła przez zaciąganie cieniówek)
• Powyżej 50 000 lux rośliny bezwzględnie należy cieniować!

Retardowanie

• Uzyskanie właściwego pokroju roślin, wstrzymanie zbyt silnego wyrastania pędów ( wybiegania roślin) wymaga stosowania zabiegów retardowania.
• Odpowiednio przeprowadzone skarlanie hamuje wzrost międzywęźli bez negatywnego wpływu na krzewienie i czas zakwitania. Powoduje , że rośliny w czasie niezbędnym do zakwitnięcia zachowują właściwe proporcje, pozostają zwarte w efekcie łatwiejsze do transportu i sprzedaży.
• W zależności od pory roku i odmiany retarduje się P. zonale 2- 4 razy , a P. peltatum 4-6 razy stężeniem 0,15 % w odstępach 10- 14 dniowych. Odmiany z grupy Ville de Paris (VDP) oraz Decora można traktować stężeniem 0,25 % lub częściej, ale odpowiednio niższym.
• Działanie retardantów jest okresowe i ustępuje po posadzeniu w miejscu docelowym u konsumenta. W uprawie pelargonii zastosowanie ma prawie wyłącznie CCC
• Z reguły stosuje się CCC (Cycocel 750 SL) w formie oprysku . Nieliczne zakłady stosują podlewanie , głównie na silnie rosnących odmianach z grupy VDP
• Stosując CCC należy się liczyć z niebezpieczeństwem wystąpienia na liściach żółtych obwódek wokół brzegu blaszki. Nie są one niebezpieczne dla rośliny, przy niewielkim nasileniu często same ustępują, niestety przez konsumentów odbierane są źle, zazwyczaj jako objawy choroby.
• Niebezpieczeństwo występowania żółtych brzegów na liściach można zmniejszyć stosując opryski w mniejszym stężeniu 0,1 % co tydzień
• Retardować tylko rośliny dobrze podlane i po zabiegu cieniować (szczególnie w dni słoneczne).
• Bryła korzeniowa musi być normalne podlana
• Rośliny musza być dobrze przekorzenione.
• Temperatura przez 24 godziny po oprysku powinna wynosić 15 oC
• CCC należy stosować tylko w godzinach porannych . Temperatura blaszki liściowej jest wtedy o kilka stopni niższa i niebezpieczeństwo wystąpienia żółtych brzegów liści jest mniejsze. ( podobne efekty przynosi cieniowanie szklarni po zastosowaniu CCC ).
• By ograniczyć uszkodzenia pąków stosowanie CCC zaleca się do chwili pokazania się zawiązków kwiatostanów.