Aquilegia x caerulea (orlik błękitny) ‘Songbird F1’

Wiadomości ogólne

Masa nasion - 950 szt./g.
Temperatura kiełkowania – 21-24oC.
Czas kiełkowania – 10-14 dni.
Temperatura uprawy – 10-15oC.
Tygodnie do zakwitnięcia – w doniczce 13-15 cm: 26-32 tygodnie.
Wysokość roślin – od 40 do 60 cm.
Po wysiewie nasiona okryć wermikulitem. Dla wywołania indukcji kwitnienia niezbędne są temperatury poniżej 15 oC.

Wysiew. Produkcja siewki-pikówki.

STADIUM 1
 1. Wysiew w palety wysiewne. Zalecane palety 400 otworowe.
 2. Nasiona okryć wermikulitem.
 3. Temperatura kiełkowania 21-24oC.
 4. Długość czasu kiełkowania 10-14 dni.
 5. Temperatura po wschodach 18-20oC.
 6. Nawożenie 1 x tygodniowo nawozami wieloskładnikowymi o wyrównanym składzie, z zawartością azotu (N) na poziomie 100 mg N/l.
 7. Długość dnia powyżej 14 godzin znacznie skraca czas produkcji.
 8. Czas produkcji w paletach 400 otworowych: 6-8 tygodni.
 9. Skarlanie mieszanka B-Nine 0,25% z A-Rest 0,001% w 4-5 tygodni po wysiewie.
STADIUM 2
 1. Przesadzanie siewek z palet 400 otworowych w palety 50 otworowe lub mniejsze.
 2. Temperatura uprawy 18-20oC.
 3. Dzień 14 godzinny stymuluje indukcję kwitnienia. Doświetlanie asymilacyjne wpływa na wcześniejsze wybarwianie się kwiatów.
 4. Nawożenie 1 x tygodniowo nawozami wieloskładnikowymi o wyrównanym składzie, z zawartością azotu (N) na poziomie 200 mg N/l.
 5. Podłoże: substrat do bylin, o pH 5,8-6,5, z małą dawką startową nawozów, o zasoleniu EC 1,0-2,0 mS/cm.
 6. Kwitnienie rozpoczyna się po osiągnięciu przez rośliny stadium pomiędzy 12-15 liściem właściwym.
 7. Skarlanie mieszanka B-Nine 0,25% z A-Rest 0,001% w 4-5 tygodni po przesadzeniu.
 8. Czas produkcji w paletach 50’ 8-10 tygodni.
 9. Rośliny nie powinny przerastać z palet w podłoże, na którym są ustawione.

Uprawa ukierunkowana na naturalne kwitnienie roślin (kwitnienie od połowy marca do połowy maja).

 1. Wysiew nasion od połowy lipca do końca sierpnia w palety 400 otworowe.
 2. Po 8-10 tygodniach rośliny przesadzać w palety 50 otworowe lub do doniczek końcowych (14-16 cm).
 3. Temperatura dnia 13-15 oC, nocy 10 oC. Temperatura podłoża powyżej 15 oC wpływa na zahamowanie indukcji kwitnienia.
 4. Rośliny wchodzą w kwitnienie po 10-12 tygodniach od zadoniczkowania.
 5. Unikać zalewania roślin i stagnacji wody.
 6. Całkowity czas produkcji od wysiewu do sprzedaży 24-28 tygodni.

Uprawa sterowana na kwitnienie w okresie lata-jesieni (lipiec-listopad)

 1. Wysiew nasion od lutego do maja w palety 400 otworowe.
 2. Po 8 tygodniach rośliny przesadzać w palety 50 otworowe. Dla wywołania indukcji kwitnienia pikówki przetrzymywać przez 4 tygodnie w temperaturze 5 oC, w warunkach dnia długiego (14 godzin). Roślin nie przesuszyć!!!
 3. Po 4 tygodniach chłodzenia podnieść temperaturę dnia do 13-15 oC, nocy 10 oC. Rośliny przesadzić do doniczek końcowych (14-16 cm).
 4. W celu wywołania kwitnienia od października konieczne jest doświetlanie asymilacyjne (długość dnia 14 godzin) np. doświetlanie z 4 godzinną przerwą nocną od 22.00 do 02.00.
 5. Czas produkcji od wysiewu do sprzedaży 22-26 tygodni.
 6. Rośliny nie tolerują zalewania i stagnacji wody.
 7. Nawożenie 1 x tygodniowo nawozami wieloskładnikowymi o wyrównanym składzie, z zawartością azotu (N) na poziomie 200-250 mg N/l.
 8. Podawać azot w formie saletrzanej.
 9. Odczyn podłoża pH 5,8-6,5, zasolenie EC 1,0-2,0 mS/cm.
 10. Skarlanie w razie potrzeby. Mieszanka B-Nine 0,25% i A-rest 0,0015 - 0,0025%.

Choroby i szkodniki

Istnieje możliwość infekcji mączniakiem. Profilaktyka przez odpowiednie rozstawianie roślin, wietrzenie (wilgotność powietrza na poziomie 60%). W razie potrzeby opryski fungicydami wg programu ochrony roślin.